Seniorátní shromáždění volené na čtyřleté funkční období. Rozhoduje o zásadních věcech v seniorátu.

Členy konventu jsou: (1) poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu; (2) všichni faráři samostatně spravující sbory seniorátu a jáhnové administrovaných sborů; (3) ostatní kazatelé seniorátu v činné službě, jimž konvent přizná členství; (4) kaplani, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu a jimž konvent přizná členství; (5) členové seniorátního výboru. V čele konventu je čtyřčlenné předsednictvo, tvořené dvěma faráři/jáhny a dvěma presbytery.

Nynějšími členy předsednictva jsou:

  • Antonín Plachý (předseda, presbyter),
  • Štěpán Janča (farář), František Hruška (farář)
  • Jan Matějka (presbyter).

Konvent volí seniorátní výbor, poslance na synod a jejich náhradníky, členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady, členy a náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty, poslance seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty a seniorátní kazatele. Konvent se usnáší o návrzích na synod.

Zvolení synodálové na období 2016-2019:

 

Virilní členové synodu: 

farář

Marek Zikmund (senior), Přerov

náhradník

Jan Lukáš, Olomouc

laik

Noemi Batlová (seniorátní kurátorka), Olomouc

náhradník

Jiří Marek, Krnov

 

Zvolení konventem:

1. farář

Štěpán Janča, Orlová

2. farář

Mojmír Blažek, Český Těšín

1. náhradník

Radovan Rosický, Krnov

2. náhradník

František Hruška, Štramberk

1. laik

Antonín Plachý, Opava

2. laik

Jana Grollová, Ostrava

1. náhradník

Petr Wieczorek, Šenov

2. náhradník

Libuše Palacká, Hodslavice