Seniorátní pastýřské radě je svěřena pastýřská služba kazatelům a starším pracujícím v seniorátu, členům seniorátního výboru a seniorátním kazatelům a zaměstnancům zvláštních zařízení církevní služby ČCE zřízených seniorátem. Konvent volí ze starších a farářů bydlících v seniorátu na dobu 6 let tříčlennou seniorátní pastýřskou radu a stejný počet náhradníků. V každé skupině musí být zastoupeni faráři/jáhni a starší. Pastýřská rada se ve své činnosti řídí Řádem pastýřské služby.

Seniorátní pastýřská rada pracuje v tomto složení:

  • František Hruška (farář, do r. 2022),
  • Aleš Wrana (farář, do r. 2022),
  • Ivana Marková (presbyterka, do r. 2022)

Náhradníci:

  • Marie Sléhová (presbyterka; do r. 2022),
  • Dan Ryšavý (presbyter; do r. 2022),
  • Radek Hanák (jáhen; do r. 2022)